Przejdź do strony: Mapa
Przejdź do strony: Lokalizacja
Lokalizacja 2
1,2 m

od najdłuższego w Europie drewnianego molo

Lokalizacja 2
Przejdź do strony: Lokalizacja 3