Przejdź do strony: Mapa
Przejdź do strony: Lokalizacja
Przejdź do strony: Lokalizacja 2
1 km

od ulicy Monte Cassino najsłynniejszego w kraju deptaku, przy którym mieszczą się liczne puby i galerie